Erosiebestrijding

Bodemerosie, sedimentatie en afkalving van oevers is iets wat steeds meer de aandacht krijgt met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater en het verlies van grond.

Wij hebben ervaring opgedaan in Canada,waar zeer veel aandacht aan dit probleem wordt gegeven, ook vanwege de impact van erosie op rivieren en zalmbestanden.

Deze ervaring willen wij graag met u delen, ten behoeve van het behoud van waterkwaliteit en bodem.

Erosiebestrijding

erosiebestrijding_02
erosiebestrijding_03
erosiebestrijding_01
erosiebestrijding_02 erosiebestrijding_03 erosiebestrijding_01

Natuurlijk Tromp past een combinatie van gravel, zand en synthetische materialen toe als drainagemedia om sedimenten te vangen in waterbekken. Dit eenvoudige concept werkt ook als zandvang.