Regenwateroverlast & berging

Natuurlijk Tromp heeft veel ervaring op het vakgebied van hydrologie. Wij kunnen daarom innovatieve en eenvoudige oplossingen bedenken op plaatsen waar wateroverlast plaatsvindt voor verbeterde infiltratie van regenwater.

Waterberging en het hergebruik van water is in toenemende mate een nodige maatregel voor de toekomst, mede door het veranderende klimaat. Steeds vaker vinden intensieve regenbuien plaats en lijken de droge periodes toe te nemen.

Regenoverlast?